Multihus Højen

Udlejningspriser for MULTIHUS HØJEN

Bestyrelsen for MULTIHUS HØJEN har fastlagt priserne for leje af lokaler i Multihus Højen, ligesom rabat for forskellige brugergrupper er fastsat.

MULTIHUS HØJEN kan alene udlejes til arrangementer, hvori der indgår sportslig aktivitet eller møde, idet der er indgået aftale mellem Højen Forsamlingshus og MULTIHUS HØJEN om afholdelse af fester m.v. i lokalområdet.

EKSTERNE:

Hele husetEfter aftale
Aktivitetsrum 1 (3 badmintonbaner)350 kr. pr. time.
Aktivitetsrum 2 (1 badmintonbane)200 kr. pr. time
Hele aktivitetshallen500 kr. pr. time
Springgraven150 kr. pr. time
Musikrum/scene150 kr. pr. time
Mødelokale100 kr. pr. time
Køkken200 kr. pr. time

Alle priser ekskl. moms.

Eksterne100%
Medlemmer af foreninger i Højen 25% rabat
Instruktører og trænere i foreninger i Højen30% rabat
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreninger i Højen – herunder medlemmer af repræsentantskabet for Multihuse Højen50% rabat

Reservation kan alene ske ved henvendelse til: hmultihus(at)gmail.com eller telefon nr. 40 18 31 85

Klublokalet kun kan lejes/lånes ved at bestille dette her